Lokalplan 1163

… Udvidelse af Aarhus Havn blev i går ophævet af Planklagenævnet

Havneudvidelsen

Det er en af de mest debatterede sager i Aarhus og virkelig mange folk har engageret sig, både før og siden Byrådet vedtog lokalplanen i juni 2023. Planklagenævnet ophævede så i går planerne med tilhørende miljørapport, da planerne og miljørapporten lider af væsentlige retlige mangler. Ophævelsen skyldes tre forhold:

  • Kommuneplantillægget er ikke i overensstemmelse med planlovens regler om udlæg af arealer til byzone.
  • Kommunen ikke har godtgjort, at der er den fornødne særlige planlægningsmæssige og funktionelle begrundelse for kystnær lokalisering i forhold til den planlagte udvidelse af havnen.
  • Miljøvurderingslovens minimumskrav til en miljørapport ikke er opfyldt, da afgrænsningen af miljørapporten ikke er i overensstemmelse med miljøvurderingsloven.

NB. 84 ha = 118 fodboldbaner – beregn her // Udsigt! // stiften omtale // tidligere: Fra feb 2025 sejler Mærsks Triple-E-containerskibe ikke længere til Aarhus //

Update 29.maj 2024: Nu melder borgmesteren ud: Ønsker stadig en havneudvidelse

Update 04.juni 2024: Trafikstyrelsen sætter sagen i bero og afventer at Aarhus Kommune har en lovlig lokalplan på plads.

Update 06.juni 2024: Så mange fejl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.