Peak TV 2022 status

599! har FXs John Landgraf regnet sig frem til, at der er kommet af nye scriptede serier i USA i 2022 …
Det samlede antal af amerikanske scriptede originale dramaer, komedier og ‘limited’ serier - kilde: FX Research estimate

Så vi har tydeligvis ikke nået et mætningspunkt … JL mener dog at vi er ved at være der.