Vildsvinehegn?

Vildsvinehegn langs grænsen - Foto: Ole Møller, TV SYDVildsvinehegn langs grænsen

tvsyd.dk oplyser via Flensborg avis, at de 68,6 km stålmåttehegn fra Kollund Skov mod øst til Vadehavet mod vest, skal være klar til nov 2019. Byggeriet startede i januar. Der er pt. bygget 29 km og byggeriet forventes at andrage 70 mill. kroner.

Naturstyrelsen oplyser:

  • Det kommende vildsvinehegn vil være 26.000 stolper og et kraftigt stålhegn, som er halvanden meter højt og går en halv meter ned under jorden. På strækninger langs grænsevandløb og grøfter kan hegnshøjden reduceres, fordi der kan opnås en voldgravseffekt foran hegnet.
  • Der vil være permanente åbninger i hegnet, hvor der nu er 15 asfalterede Schengen grænseovergange, og hvor der er større krydsende vandløb. Det er i alt 20 permanente åbninger i forbindelse med vandløb og Schengenovergange på den knap 70 kilometer lange strækning.
  • Ved øvrige overgange langs grænsen indsættes der låger eller færiste. Der opsættes som minimum en låge for hver kilometer. Mellem lågerne etableres der trin i hegnet, så man kan passere henover det.
  • For de mindre dyr etableres for hver 100 meter en 20×20 cm åbning i hegnet.

google-søg: kan vildsvin svømme ? // dn.dk //

Update 22.sept 2019: Der strides stadig om de 600 meter, der går gennem Kollund Skov

Update 14.okt: Verdensnaturfonden (WWF) har netop indklaget hegnet til Bern-konventionen, som beskytter vilde dyr og deres levesteder.

Update 05.nov: Nu skal hegnets huller lugte af los og bjørn ….

Update 02.dec: I dag står vildsvinehegnet færdigt // vildsvinehegnet færdigopførti dag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.