Flere skraldeøer?

Har jeg forstået det rigtigt?

flere skraldeøer - også gerne en til kattegrus // modelfoto

Fra 01.juli 2021 skal vi sortere skrald i ti typer (fraktioner): Farligt affald. Restaffald. Madaffald. Drikkekartoner. Fødevarekartoner, Plastaffald. Papiraffald. Papaffald. Metalaffald. Glasaffald – Tekstilaffald dog først fra 2022 // via //

Jeg er allerede i tvivl: hvor skal kattegrus hen? og hvor skal alle de nye affaldsbeholdere inde i Midtbyen graves ned?

I Aarhus har vi gennem årene været involveret i flere affaldsprojekter, Mest notorisk er nok stadig sorteringen i grønne og sorte poser tilbage i 2004. Jeg har stadig poser fra den gang ….  fordi skrald og affald ligger os på sinde! // 2018 Affaldsøer i Latinerkvarteret // 2017: Sortér mer’ nu // 2016: Ny affaldssortering i Aarhus // Nu kan vi endelig komme af med vores ginflasker 2016 // De grønne poser revisited 2013 // Skumle rase skumle 2005 // Ny skraldeø 2005 // De grønne poser…2004 //

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.