Den nye ferielov

Det nye princip i Ferieloven er: Samtidighedsferie. Det betyder, at du kan holde din ferie i takt med at du optjener den. Første gang den 01.sept 2020.
Ny ferielov overgangsordning

Der er aftalt en overgangsordning fra den gamle til den nye Ferielov:
Fra 01.maj 2018 til 30.april 2019 holder du ferie efter de nuværende regler
Fra 01.maj 2019 til 30.april 2020 holder du ferie efter de nuværende regler
Fra 01.maj 2020 til 31.aug 2020 er der en afkortet ferieperiode, hvor du kan afholde 16,67 feriedage + evt. overført ferie fra det forudgående ferieår

Fra 01.sept 2020 holder du ferie efter de nye regler. Du vil have ret til samme antal feriedage som i dag. I løbet af et ferieår fra 01.sept til 31.aug året efter optjener du 2,08 feriedag pr. måned, i alt 25 feriedage.

BM // 3F // Ny ferielov – overgangsordning // TV2 omtale // KL pjece //

Den ferie, du optjener fra 01.sept 2019 til 31.aug 2020, indefryses og bliver administreret af fonden Lønmodtagernes Feriemidler. Beløbet udbetales som en feriegodtgørelse, når du opnår pensionsalderen, forlader arbejdsmarkedet på nærmere fastsatte vilkår eller ved dødsfald.

One Reply to “Den nye ferielov”

  1. Pingback: September Highlights 2020 | Dortes Smadderkasse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.