Slut med IE

… på tide! …
August 1995 - juni 2022

Internet Explorer 1995 – 15.juni 2022. Du kan selvfølgelig altid hente en nostalgisk version på oldversion … // IE 11 // wiki // twitter tråde: rip // #internetexplorer // #IE // Best Web Browsers For PC // Mine foretrukne er opera, vivaldi og firefox