Spændende hvad det skal hedde?

Onsdag den 01.dec 2021 vedtog Aarhus Byråd Udviklingsplanen for Amtssygehuset. Salget af byggefelter kan hermed gå i gang.

Amtssygehuset som det så ud i 2021Den vedtagne udviklingsplan 2021

Som det ses, forsvinder det meste af al den grønne randbeplantning mod Tage Hansens Gade, Regensburgsgade og Rosenstien og den lovede bydelspark er nærmest et gennemgangsrum. Bygninger som bevares (og ombygges) er portbygningen, kiosken, vaskeri- og værksted med skorsten, kapel og kapelmur, servicebygning, patienthotel (UKH), sengebygningen og direktørboligen. Alt andet skal rives ned. De bevaringsværdige bygninger er mellem en og fire etager. Nybyggerierne vil være etageboliger på fem til seks etager. Syd for sengebygningen dog lavere, 2 og 3 etager, men skal vi gætte på, at der bliver kastet med påsatte glasaltaner og tagterrasser … Aarhus Kommune vurderer, at området kan stå færdigt (900 nye boliger heraf 20% almene) i løbet af seks til otte år fra Udviklingsplanens vedtagelse.

Udviklingsplan for Amtssygehuset // Indstilling // Endelig illustrationsplan // Lokalplan 88 // amtssygehuset.dk // Høring // flyfotoarkivet.dk // Danmarks Miljøportal // aarhuswiki/Amtssygehuset //