186 sider

fylder afrapporteringen fra RethinkIMPACTS 2017 Aarhus Universitet, som i fem år har fulgt Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017. Rapporten kan læses her:

Welcome Future Foreløbige effekter af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017

Aarhus 2017. Før – Under – Efter. Forskningsbaseret evaluering af effekterne ved kulturhovedstadsprojektet // dr.dk // tv2ostjylland.dk // jp.dk // jp.dk – rosen // jp.dk – risen // stiften //

Er det bare mig, eller har musik og kulturudbuddet i 2018 været usædvanlig pauvert? Specielt det første halve år var en ørkenvandring … // i okt/nov kom der endelig gang i den … Heldigvis ser 2019 allerede lovende ud …

Aarhus 2017 – tolv måneders status // Aarhus 2017 – Otte måneders status // Aarhus 2017 – Fire måneders status // aarhus2017 i Røvkassen //

Update 28.dec: EU evaluering
Kulturaar 2017 i tal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.